• vytyčování trasy vodovodních a kanalizačních sítí se provádí obdobně jako všechna hledání kovových předmětů indukčními metodami
  • měření je ovlivnitelné vlivy okolí (křižující vedení, kabely v souběhu,  …)
  • u ostatních vedení je nutno požádat o vytyčení jejich správce

 

lokalizace poruch

  • vyhledávání úniků pitné vody je prováděno pomocí měřící a diagnostické techniky
  • základním předpokladem úspěšného měření je znalost polohy, průměru a materiálu vedení
  • velmi obtížně se hledají poruchy na potrubí z umělé hmoty a různých materiálů bez přesné informace o místech jejich rozhraní
  • velmi obtížně se hledají úniky vody pod 20 m3/den, a proto je třeba předem prověřit, o jak velký únik vody se jedná

 

  • před vlastním měřením je třeba doručit písemnou objednávku
  • mimo pracovní dobu, o víkendech a svátcích je účtován 50% příplatek