Vážení zákazníci, v rámci periodické výměny Vám bude jednou za 6 let osazen nově ocejchovaný vodoměr. O výměně Vás budeme písemně informovat. V případě, že se Vám nebude námi stanovený termín výměny hodit, je možné se dohodnout telefonicky na čísle 733 734 077.

  • vodoměry, kterými se měří množství dodané vody jsou v souladu se zákonem o metrologii
  • jakýkoliv zásah do vodoměru je bez souhlasu provozovatele nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci (toto zajištění se dělá pomocí plomb)
  • poškození vodoměru musí odběratel neprodleně nahlásit provozovateli

Schéma jednotného provedení vodovodní přípojky