Při přerušení nebo omezení dodávky pitné vody odběrateli (příčina je na straně provozovatele vodovodu) zajišťujeme náhradní zásobování pitnou vodou v mezích technických možností a místních podmínek (klimatické podmínky, délka přerušení dodávky vody apod.).

cisterna1