+420 491 452 360
podatelna@ceskoskalickevodarny.cz

O vodě

Tvrdost vody

Tvrdost vody je jedním z ukazatelů popisujících kvalitu vody. Voda v přírodě obsahuje minerální soli jako kyselý uhličitan vápenatý nebo kyselý uhličitan hořečnatý. Tvrdost vody pak záleží na charakteru geologického podloží oblastí, kterými voda protéká. Vápenaté podloží dává vodu tvrdší než podloží žulové či písčité. Tvrdost vody se rozděluje na karbonátovou a nekarbonátovou. Karbonátová tvrdost je tvořena uhličitany a hydrogenuhličitany (vápenatými a hořečnatými), nekarbonátová tvrdost pak solemi jiných kyselin, zejména chloridy, sírany a křemičitany. Součet obou hodnot se nazývá celková mineralizace (celková tvrdost). Základní jednotkou tvrdosti je mmol/l. Výrobci pracích prostředků obvykle udávají tvrdost v tzv. německých (°dH) nebo francouzských stupních (°F).

Vyšší tvrdost může zhoršovat senzorické vlastnosti pitné vody (např. tvorba vodního kamene v pračkách, myčkách a rychlovarných konvicích či tvorba povlaku na hladině kávy nebo čaje).

Česká legislativa (vyhláška 252/2004 Sb.) neuvádí pro tvrdost vody závazný limit, ale pouze doporučenou hodnotu 2,0 – 3,5 mmol/l. To znamená, že překročení těchto hodnot nezpůsobuje žádné zdravotní riziko pro zákazníka. Naopak, ze zdravotního hlediska dáváme přednost spíše vodě tvrdší. Pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí, jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z vodovodu je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organismus.

Stupnice tvrdosti vody

  mmol/l °dH °F
velmi měkká < 0,5 < 2,8 < 5
měkká 0,7 – 1,25 3,9 – 7 7 – 12,5
středně tvrdá 1,26 – 2,5 7,01 – 14 12,51 – 25
tvrdá 2,51 – 3,75 14,01 – 21 25,01 – 37,5
velmi tvrdá > 3,76 > 21,01 > 37,51

1mmol/l = 5,61°dH

1°dH = 0,18 mmol/l

Hygienické zabezpečení pitné vody

Pro zajištění zdravotní nezávadnosti pitné vody se používá chlornan sodný. Velikost dávek chlornanu je závislá na primárních vlastnostech vody, zejména na teplotě, koncentraci organických látek, koncentraci železa, manganu a dalších ukazatelích. Hygienické zabezpečení vody musí být takové, aby ve všech místech spotřebiště vykazovala voda zbytkový chlor. Jeho přítomnost zaručuje zneškodnění choroboplodných zárodků ve vodovodním potrubí. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, určuje meznou hodnotu volného chloru do 0,3 mg/l vody.

Zákal dodávané vody

Dalším důležitým ukazatelem kvality pitné vody je rovněž obsah železa a manganu. Obsah těchto prvků ve vodě je odstraňován na místní úpravně vody a na výstupu nepřekračuje limity stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb.. Tyto prvky se však při dopravě vody ke spotřebiteli vylučují a usazují na stěnách potrubí. Změnou hydraulických poměrů v síti může dojít k rozvíření sedimentů a k následné dodávce zakalené vody (např. při poruše vodovodního potrubí). Zakalená voda není přímo zdraví škodlivá, je však negativně ovlivněna z hlediska barvy a chuti. Pokud k takové situaci dojde, kontaktujte nás prosím, naši pracovníci odkalí síť.

Cookies

Nastavení soukromí k personalizaci obsahu, a abychom Vám mohli poskytnout lepší uživatelské prostředí, používáme soubory cookies. Cookies, které zajišťují fungování našich stránek, jsou vždy zapnuté. Rovněž využíváme analytické a marketingové cookies, které nám pomohou pochopit, jaký obsah je pro vás zajímavý, a abychom Vám mohli vytvořit lepší uživatelské prostředí. Je na Vás, zda budete tyto cookies akceptovat. Můžete zvolit zakliknutí tlačítka "Přijímám všechny cookies" níže, nebo zvolit tlačítka nastavení a uložení Vaší volby.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Informace o souborech cookie a jejich využívání

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Sobory cookie jsou drobné textové soubory, které naše servery posílají Vašemu počítači a umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Druhy cookies

Na našem webu používáme různé druhy cookies:
  • Nezbytné cookies - umožňují uživateli navigaci a používání webu
  • Analytické cookies – umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily.  Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami (Google Analytics).
  • Funkční cookies - pamatují si Vaši volbu za účelem zlepšení vašeho pohodlí při používání webových stránek, jako například naposledy používaná jazyková verze

K čemu cookies používáme?

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se uživatelé na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde: https://www.google.com/analytics/ V žádném případě nevyužíváme cookies k jiným než technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a spravujeme cookies tak, že jejich prostřednictvím není možné identifikovat konkrétní osoby.

Nastavení správy cookies a vypnutí ukládání cookies v prohlížečích

Běžné internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge apod.) podporují správu cookies a umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies.  V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro některé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu k Vašemu prohlížeči.
Save settings
Cookies settings