Přezkoušení vodoměru podléhá zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že:

  • údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; náklady s jeho výměnou a přezkoušením hradí provozovatel
  • údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel

Nejrychlejším způsobem k ověření těsnosti Vašich vnitřních rozvodů je odečíst stav vodoměru večer před spaním a ráno hned po probuzení provést druhý odečet (aniž byste spotřebovali kapku vody). Pokud se stav vodoměru změní, na Vašem zařízení skutečně dochází k úniku vody.

Nově osazované elektronické vodoměry Kamstrup MULTICAL® 21 jsou mimo jiné vybaveny systémem sledování netěsností v rozvodu vodovodu. Elektronický systém rychle zjistí úniky vody, poškození vodoměru nebo rizika znečištění potrubní sítě. Pomocí optického snímače lze z vestavěné paměti vodoměru získat i další zajímavá statistická data (datum, objem měřené vody, počet provozních hodin, objem zpětného průtoku, maximální a minimální průtok, …)

Tato služba, přečtení vodoměru pomocí optického snímače,  je zpoplatněno částkou 200Kč/15 minut. Za každou další započatou čtvrthodinu je účtován poplatek 150Kč včetně dopravy. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro zajímavost …

  • Kapající kohoutek způsobí nárůst Vaší roční spotřeby vody minimálně o 20 m3 (tedy 20 tis. litrů)!
  • Protékající nádrž na vodu u WC představuje nárůst Vaší spotřeby vody minimálně o 250 m3 (250 tis. litrů) za rok!
  • Citlivost bytových vodoměrů není menší než dvacet až třicet litrů vody za hodinu; nedokáží tedy reagovat na nejmenší úniky vody. Domovní vodoměr (fakturační měřidlo pro celý dům) však při výskytu více skrytých úniků již reagovat dokáže. Toto spolu s povolenou odchylkou přesnosti vodoměru může způsobit rozdíl mezi součtem měření bytových vodoměrů a vodoměru domovního.

Schéma jednotného provedení vodovodní přípojky