Rozbory vody

Průměrné hodnoty tvrdosti vody v letech 2018-2020

Česká Skalice, Říkov, Spyta, Zájezd, Zlíč, Zblov: 3,37 mmol/l
Velký Třebešov: 3,75 mmol/l
Nahořany, Městec: 1,63 mmol/l

 

Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:

Datum 6.4.2020 15.4.2020 7.10.2019 3.2.2020
Parametr Česká Skalice Velký Třebešov Říkov Nahořany Jednotka Limit Typ limitu
chlor volný 0,06 0,03 0,08 0,095 mg/l 0,3 MH
pH 7,6 7,9 6,8 7,8   6,5 až 9,5 MH
teplota 8,6 8,5 14,5 9,5 °C 8 až 12 DH
konduktivita 78,3 67,1 77 33,5 mS/m 125 MH
CHSKMn 0,5 0,5 <0.5 <0.5 mg/l 3 MH
tvrdost (Ca+Mg) # #  # # mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník # #  # # mg/l 40 až 80 DH
hořčík # # # # mg/l 20 až 30 DH
dusičnany 4,3 3,2 4,2 12,4  mg/l  50 NMH
železo 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l 0,2 MH
počty kolonií při 22°C 12 12 6 9 KTJ/ml ** MH
počty kolonií při 36°C 2 5 1 10 KTJ/ml ** MH

*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým

**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml

**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

#) Daný parametr není součástí rozboru.

 

Úpravna vody (9.3.2020)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,13 mg/l 0,3 MH
pH 7,7   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 3,39 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 103 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 19,9 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 48,8 mg/l 100 MH
sírany 73,7 mg/l 250 MH
dusičnany 3,9 mg/l 50 NMH
železo <0,05 mg/l 0,2 MH

Pivovarská studna (6.4.2020)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,04 mg/l 0,3 MH
pH 7,6   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 1,88 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 60,9 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 8,85 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 21,3 mg/l 100 MH
sírany 39,1 mg/l 250 MH
dusičnany 16,4 mg/l 50 NMH
železo <0.05 mg/l 0,2 MH