Rozbory vody

Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:

Datum 5.11.2018 14.8.2018 9.10.2017 5.11.2018
Parametr Česká Skalice Velký Třebešov Říkov Nahořany/

Městec

Jednotka Limit Typ limitu
chlor volný 0,04 0,07 0,02 0,08 mg/l 0,3 MH
pH 7,5 8,4 7,8 7,8   6,5 až 9,5 MH
teplota 13,4 19,4 11,5 13,4 °C 8 až 12 DH
konduktivita 48,9 88,9 94,8 38 mS/m 125 MH
CHSKMn 1,06 0,52 <0.5 <0.5 mg/l 3 MH
tvrdost (Ca+Mg) # 4  # # mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník # 119  # # mg/l 40 až 80 DH
hořčík # 25 # # mg/l 20 až 30 DH
dusičnany 11,7 1,3 3.9 15  mg/l  50 NMH
železo <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l 0,2 MH
počty kolonií při 22°C 27 15 14 26 KTJ/ml ** MH
počty kolonií při 36°C 23 0 1 18 KTJ/ml ** MH

*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým

**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml

**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

#) Daný parametr není součástí rozboru.

 

Úpravna vody (5.11.2018)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,21 mg/l 0,3 MH
pH 7,6   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 3,92 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 119 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 23,2 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 55,2 mg/l 100 MH
sírany 87,8 mg/l 250 MH
dusičnany 2,5 mg/l 50 NMH
železo <0,05 mg/l 0,2 MH

Pivovarská studna (3.9.2018)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,11 mg/l 0,3 MH
pH 8,2   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 1,91 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 59,7 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 10,2 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 21,8 mg/l 100 MH
sírany 38,7 mg/l 250 MH
dusičnany 11,1 mg/l 50 NMH
železo <0.05 mg/l 0,2 MH