Rozbory vody

Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:

Datum 13.5.2019 14.5.2019 9.10.2018 11.2.2019
Parametr Česká Skalice Velký Třebešov Říkov Nahořany Jednotka Limit Typ limitu
chlor volný 0,11 0,07 0,1 0,095 mg/l 0,3 MH
pH 7,5 7,7 7,6 7,7   6,5 až 9,5 MH
teplota 10,5 11,4 15,5 12,9 °C 8 až 12 DH
konduktivita 42,9 80,7 80,5 34,9 mS/m 125 MH
CHSKMn 0,84 <0.5 <0.5 <0.5 mg/l 3 MH
tvrdost (Ca+Mg) # #  # 1,52 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník # #  # 53,8 mg/l 40 až 80 DH
hořčík # # # 4,34 mg/l 20 až 30 DH
dusičnany 13 4 4,2 16,8  mg/l  50 NMH
železo <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l 0,2 MH
počty kolonií při 22°C 6 43 2 1 KTJ/ml ** MH
počty kolonií při 36°C 5 17 5 1 KTJ/ml ** MH

*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým

**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml

**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

#) Daný parametr není součástí rozboru.

 

Úpravna vody (12.3.2019)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,13 mg/l 0,3 MH
pH 8   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 3,68 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 112 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 21,6 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 50,4 mg/l 100 MH
sírany 81,9 mg/l 250 MH
dusičnany 4 mg/l 50 NMH
železo <0,05 mg/l 0,2 MH

Pivovarská studna (1.4.2019)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,21 mg/l 0,3 MH
pH 7,4   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 1,82 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 57,4 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 9,4 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 26,4 mg/l 100 MH
sírany 46,5 mg/l 250 MH
dusičnany 17,2 mg/l 50 NMH
železo <0.05 mg/l 0,2 MH