Průměrné hodnoty tvrdosti vody v letech 2018-2023

Česká Skalice, Říkov, Spyta, Zájezd, Zlíč, Zblov: 3,37 mmol/l
Velký Třebešov: 3,75 mmol/l
Nahořany, Městec: 1,63 mmol/l

Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:

Datum 5.2.2024 8.1.2024 2.10.2023 6.2.2024
Parametr Česká Skalice Velký Třebešov Říkov Nahořany Jednotka Limit Typ limitu
chlor volný 0,03 0,05 0,06 0,152 mg/l 0,3 MH
pH 7,4 8,2 7,5 7,5   6,5 až 9,5 MH
teplota 8,1 9,5 17,5 °C 8 až 12 DH
konduktivita 51,7 63,3 69,5 37,5 mS/m 125 MH
CHSKMn 0,77 0,5 <0.5 <0.5 mg/l 3 MH
dusičnany 22,4 11,8 7,4 14,5  mg/l  50 NMH
železo 0,05 <0,05 <0,05 0,05 mg/l 0,2 MH
počty kolonií při 22°C 0 22 3 0 KTJ/ml ** MH
počty kolonií při 36°C 0 7 2 1 KTJ/ml ** MH

*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým

**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml

**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

#) Daný parametr není součástí rozboru.

Úpravna vody (5.2.2024)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,05 mg/l 0,3 MH
pH 7,6   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 3,36 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 105 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 17,9 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 39,7 mg/l 100 MH
sírany 64,2 mg/l 250 MH
dusičnany 6,7 mg/l 50 NMH
železo <0,05 mg/l 0,2 MH

Pivovarská studna (5.2.2024)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,2 mg/l 0,3 MH
pH 7,5   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 2,14 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 68,6 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 10,4 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 24,4 mg/l 100 MH
sírany 55,2 mg/l 250 MH
dusičnany 22,3 mg/l 50 NMH
železo <0.05 mg/l 0,2 MH