Průměrné hodnoty tvrdosti vody v letech 2018-2022

Česká Skalice, Říkov, Spyta, Zájezd, Zlíč, Zblov: 3,37 mmol/l
Velký Třebešov: 3,75 mmol/l
Nahořany, Městec: 1,63 mmol/l

Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:

Datum 4.4.2022 8.3.2022 5.10.2021 1.2.2022
Parametr Česká Skalice Velký Třebešov Říkov Nahořany Jednotka Limit Typ limitu
chlor volný 0,09 0,02 0,05 0,08 mg/l 0,3 MH
pH 7,6 7,8 7,6 7,6   6,5 až 9,5 MH
teplota 7,8 10,4 15,7 6,4 °C 8 až 12 DH
konduktivita 48,2 74,8 79,2 32,8 mS/m 125 MH
CHSKMn 0,59 0,5 0.56 <0.5 mg/l 3 MH
dusičnany 15,9 5,8 4,2 10,8  mg/l  50 NMH
železo 0,05 <0,05 <0,05 0,05 mg/l 0,2 MH
počty kolonií při 22°C 0 13 112 41 KTJ/ml ** MH
počty kolonií při 36°C 1 4 13 2 KTJ/ml ** MH

*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým

**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml

**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

#) Daný parametr není součástí rozboru.

Úpravna vody (28.2.2022)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,08 mg/l 0,3 MH
pH 8,9   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 3,66 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 112 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 21,1 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 45,8 mg/l 100 MH
sírany 74,1 mg/l 250 MH
dusičnany 3,4 mg/l 50 NMH
železo <0,05 mg/l 0,2 MH

Pivovarská studna (4.4.2022)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,11 mg/l 0,3 MH
pH 7,9   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 1,51 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 47,3 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 8,02 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 22,9 mg/l 100 MH
sírany 47,3 mg/l 250 MH
dusičnany 16,8 mg/l 50 NMH
železo <0.05 mg/l 0,2 MH