Rozbory vody

Průměrné hodnoty tvrdosti vody v letech 2018-2020

Česká Skalice, Říkov, Spyta, Zájezd, Zlíč, Zblov: 3,37 mmol/l
Velký Třebešov: 3,75 mmol/l
Nahořany, Městec: 1,63 mmol/l

 

Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:

Datum 1.6.2020 9.6.2020 7.10.2019 4.5.2020
Parametr Česká Skalice Velký Třebešov Říkov Nahořany Jednotka Limit Typ limitu
chlor volný 0,07 0,06 0,08 0,11 mg/l 0,3 MH
pH 7,6 7,7 6,8 7,8   6,5 až 9,5 MH
teplota 12,3 14,4 14,5 10,7 °C 8 až 12 DH
konduktivita 79,6 76,5 77 34,5 mS/m 125 MH
CHSKMn 0,67 0,5 <0.5 <0.5 mg/l 3 MH
tvrdost (Ca+Mg) # #  # 1,7 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník # #  # 58,8 mg/l 40 až 80 DH
hořčík # # # 5,59 mg/l 20 až 30 DH
dusičnany 3,6 4,5 4,2 12,3  mg/l  50 NMH
železo 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l 0,2 MH
počty kolonií při 22°C 18 124 6 9 KTJ/ml ** MH
počty kolonií při 36°C 18 10 1 10 KTJ/ml ** MH

*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým

**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml

**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

#) Daný parametr není součástí rozboru.

 

Úpravna vody (1.6.2020)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,09 mg/l 0,3 MH
pH 7,9   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 3,63 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 110 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 21,5 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 49,4 mg/l 100 MH
sírany 69,2 mg/l 250 MH
dusičnany 3,7 mg/l 50 NMH
železo <0,05 mg/l 0,2 MH

Pivovarská studna (1.6.2020)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,13 mg/l 0,3 MH
pH 7,6   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 1,72 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 55,1 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 8,32 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 20,8 mg/l 100 MH
sírany 36,3 mg/l 250 MH
dusičnany 11,9 mg/l 50 NMH
železo <0.05 mg/l 0,2 MH