Rozbory vody

Průměrné hodnoty tvrdosti vody v letech 2018-2020

Česká Skalice, Říkov, Spyta, Zájezd, Zlíč, Zblov: 3,37 mmol/l
Velký Třebešov: 3,75 mmol/l
Nahořany, Městec: 1,63 mmol/l

 

Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:

Datum 9.3.2020 11.2.2020 7.10.2019 3.2.2020
Parametr Česká Skalice Velký Třebešov Říkov Nahořany Jednotka Limit Typ limitu
chlor volný 0,02 0,09 0,08 0,095 mg/l 0,3 MH
pH 7,7 7,7 6,8 7,8   6,5 až 9,5 MH
teplota 9,1 6,5 14,5 9,5 °C 8 až 12 DH
konduktivita 72,3 83,8 77 33,5 mS/m 125 MH
CHSKMn 0,5 0,5 <0.5 <0.5 mg/l 3 MH
tvrdost (Ca+Mg) # #  # # mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník # #  # # mg/l 40 až 80 DH
hořčík # # # # mg/l 20 až 30 DH
dusičnany 7,2 3,2 4,2 12,4  mg/l  50 NMH
železo 0,061 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l 0,2 MH
počty kolonií při 22°C 3 3 6 9 KTJ/ml ** MH
počty kolonií při 36°C 0 1 1 10 KTJ/ml ** MH

*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým

**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml

**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

#) Daný parametr není součástí rozboru.

 

Úpravna vody (9.3.2020)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,13 mg/l 0,3 MH
pH 7,7   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 3,39 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 103 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 19,9 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 48,8 mg/l 100 MH
sírany 73,7 mg/l 250 MH
dusičnany 3,9 mg/l 50 NMH
železo <0,05 mg/l 0,2 MH

Pivovarská studna (3.2.2020)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,2 mg/l 0,3 MH
pH 7,7   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 1,82 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 57,7 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 19,7 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 24 mg/l 100 MH
sírany 19,4 mg/l 250 MH
dusičnany 13,2 mg/l 50 NMH
železo <0.05 mg/l 0,2 MH