Rozbory vody

Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:

Datum 23.9.2019 13.8.2019 7.10.2019 6.8.2019
Parametr Česká Skalice Velký Třebešov Říkov Nahořany Jednotka Limit Typ limitu
chlor volný 0,11 0,02 0,08 0,15 mg/l 0,3 MH
pH 7,5 7,6 6,8 7,5   6,5 až 9,5 MH
teplota 13,8 18,3 14,5 18,3 °C 8 až 12 DH
konduktivita 93,5 82 77 33,4 mS/m 125 MH
CHSKMn 0,96 0,53 <0.5 <0.5 mg/l 3 MH
tvrdost (Ca+Mg) 4,21 3,69  # # mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 126 112  # # mg/l 40 až 80 DH
hořčík 25,9 21,7 # # mg/l 20 až 30 DH
dusičnany 1 3,3 4,2 12  mg/l  50 NMH
železo 0,16 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l 0,2 MH
počty kolonií při 22°C 0 43 6 0 KTJ/ml ** MH
počty kolonií při 36°C 0 17 1 3 KTJ/ml ** MH

*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým

**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml

**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

#) Daný parametr není součástí rozboru.

 

Úpravna vody (7.10.2019)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,13 mg/l 0,3 MH
pH 8   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 3,6 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 111 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 20,3 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 47,3 mg/l 100 MH
sírany 69,6 mg/l 250 MH
dusičnany 3,7 mg/l 50 NMH
železo <0,05 mg/l 0,2 MH

Pivovarská studna (8.7.2019)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,13 mg/l 0,3 MH
pH 7,3   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 1,83 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 58,9 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 8,8 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 19,5 mg/l 100 MH
sírany 37,5 mg/l 250 MH
dusičnany 11 mg/l 50 NMH
železo <0.05 mg/l 0,2 MH