Průměrné hodnoty tvrdosti vody v letech 2018-2022

Česká Skalice, Říkov, Spyta, Zájezd, Zlíč, Zblov: 3,37 mmol/l
Velký Třebešov: 3,75 mmol/l
Nahořany, Městec: 1,63 mmol/l

Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:

Datum 5.6.2023 10.5.2022 5.10.2021 2.8.2022
Parametr Česká Skalice Velký Třebešov Říkov Nahořany Jednotka Limit Typ limitu
chlor volný 0,05 0,02 0,05 0,19 mg/l 0,3 MH
pH 7,9 7,7 7,6 7,8   6,5 až 9,5 MH
teplota 16,1 8,9 15,7 18,5 °C 8 až 12 DH
konduktivita 76,4 77,7 79,2 35,8 mS/m 125 MH
CHSKMn 0,5 0,5 0.56 <0.5 mg/l 3 MH
dusičnany 6,4 5 4,2 13,5  mg/l  50 NMH
železo 0,05 <0,05 <0,05 0,05 mg/l 0,2 MH
počty kolonií při 22°C 90 4 112 33 KTJ/ml ** MH
počty kolonií při 36°C 23 0i 13 25 KTJ/ml ** MH

*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým

**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml

**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

#) Daný parametr není součástí rozboru.

Úpravna vody (5.6.2023)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,09 mg/l 0,3 MH
pH 7,7   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 3,86 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 118 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 22,3 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 46,7 mg/l 100 MH
sírany 81,5 mg/l 250 MH
dusičnany 4,4 mg/l 50 NMH
železo <0,05 mg/l 0,2 MH

Pivovarská studna (5.6.2023)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,06 mg/l 0,3 MH
pH 7,6   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 2,05 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 64,7 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 10,6 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 20,5 mg/l 100 MH
sírany 42 mg/l 250 MH
dusičnany 15,9 mg/l 50 NMH
železo <0.05 mg/l 0,2 MH