Rozbory vody

Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:

Datum 12.3.2019 12.3.2019 9.10.2018 11.2.2019
Parametr Česká Skalice Velký Třebešov Říkov Nahořany/

Městec

Jednotka Limit Typ limitu
chlor volný 0,02 0,02 0,1 0,152 mg/l 0,3 MH
pH 7,9 8 7,6 7,6   6,5 až 9,5 MH
teplota 8,1 6,3 15,5 8,1 °C 8 až 12 DH
konduktivita 49,9 77,4 80,5 52,3 mS/m 125 MH
CHSKMn 0,86 <0.5 <0.5 <0.5 mg/l 3 MH
tvrdost (Ca+Mg) # 3,45  # # mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník # 105  # # mg/l 40 až 80 DH
hořčík # 20,2 # # mg/l 20 až 30 DH
dusičnany 16,1 4,8 4,2 13,9  mg/l  50 NMH
železo <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l 0,2 MH
počty kolonií při 22°C 19 3 2 4 KTJ/ml ** MH
počty kolonií při 36°C 5 2 5 5 KTJ/ml ** MH

*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým

**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml

**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

#) Daný parametr není součástí rozboru.

 

Úpravna vody (12.3.2019)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,13 mg/l 0,3 MH
pH 8   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 3,68 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 112 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 21,6 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 50,4 mg/l 100 MH
sírany 81,9 mg/l 250 MH
dusičnany 4 mg/l 50 NMH
železo <0,05 mg/l 0,2 MH

Pivovarská studna (11.2.2019)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,12 mg/l 0,3 MH
pH 7,5   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 2,05 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 65,5 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 10,2 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 32,7 mg/l 100 MH
sírany 38,7 mg/l 250 MH
dusičnany 17,8 mg/l 50 NMH
železo <0.05 mg/l 0,2 MH