Průměrné hodnoty tvrdosti vody v letech 2018-2020

Česká Skalice, Říkov, Spyta, Zájezd, Zlíč, Zblov: 3,37 mmol/l
Velký Třebešov: 3,75 mmol/l
Nahořany, Městec: 1,63 mmol/l

Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:

Datum 3.5.2021 13.4.2021 12.10.2020 3.5.2021
Parametr Česká Skalice Velký Třebešov Říkov Nahořany Jednotka Limit Typ limitu
chlor volný 0,02 0,04 0,05 0,152 mg/l 0,3 MH
pH 7,2 7,7 7,7 7,7   6,5 až 9,5 MH
teplota 15,1 8,1 15,4 11,2 °C 8 až 12 DH
konduktivita 47,3 75,8 77,6 35,6 mS/m 125 MH
CHSKMn 0,5 0,5 0.53 <0.5 mg/l 3 MH
dusičnany 17,4 6,8 4,2 11,5  mg/l  50 NMH
železo 0,05 <0,05 <0,05 0,05 mg/l 0,2 MH
počty kolonií při 22°C 14 0 1 0 KTJ/ml ** MH
počty kolonií při 36°C 13 0 1 0 KTJ/ml ** MH

*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým

**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml

**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

#) Daný parametr není součástí rozboru.

Úpravna vody (3.5.2021)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,1 mg/l 0,3 MH
pH 7,8   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 3,43 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 106 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 19,2 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 41,8 mg/l 100 MH
sírany 68,3 mg/l 250 MH
dusičnany 4,3 mg/l 50 NMH
železo <0,05 mg/l 0,2 MH

Pivovarská studna (1.2.2021)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,14 mg/l 0,3 MH
pH 8,4   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 2,07 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 67,1 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 9,68 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 23,6 mg/l 100 MH
sírany 44,5 mg/l 250 MH
dusičnany 22,1 mg/l 50 NMH
železo <0.05 mg/l 0,2 MH