• Vrt J9 a J9b

Voda je vápenato-uhličitanového typu, neutrální až slabě zásadité reakce s vyšší mineralizací a vysokou tvrdostí. Koncentrace dusičnanů je velmi nízká. Zvýšená je koncentrace železa, které je odstraňováno instalovanou techologií na úpravně vody v České Skalici.

  • Pivovarská studna

Voda je slabě zásadité reakce s vyšší mineralizací a střední tvrdostí. Koncentrace dusičnanů je nízká. Voda je ze zdroje po hygienizaci dodávána přímo do sítě.