Vyjádření – stanoviska k projektové dokumentaci, k napojení na vodovodní a kanalizační síť, poskytování informací o poloze vodárenských a kanalizačních zařízeních

Vyjádření poskytujeme

 • k existenci sítí v provozování společnosti Českoskalické vodárny, s.r.o.
 • k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu
 • k projektové dokumentaci pro umístění stavby a stavební povolení (podle typu řízení)

Podáváme informace

 • o průběhu vodovodních řadů a kanalizačních stok ve správě společnosti Českoskalické vodárny, s.r.o.
 • ke stavbě a zpracování projektu

Podklady potřebné pro vydání vyjádření

 • katastrální situace s vyznačením zájmové situace
 • koordinační situace
 • projektová dokumentace dle stupně řízení, ke kterému je žádost podána

Žádost může být doručena

 • osobně
 • poštou na adresu společnosti
 • elektronickou poštou na adresu podatelna@csvak.cz

Tyto služby jsou poskytovány bezplatně