Provozní doba pro kontakt s odběrateli:

PODATELNA A POKLADNA
Pondělí 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00, od 14:30 pouze po zazvonění
Úterý, Středa, Čtvrtek 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:00
Pátek – zavřeno

  • Platby v hotovosti přijímáme od PO do ČT v pracovní době

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě:

– Českoskalické vodárny, s.r.o, Křenkova 57, 552 03 Česká Skalice

telefon – +420 491 452 360

Adresa pro doručování dokumentů v digitální podobě:

elektronická / e-mailová adresa podatelnypodatelna@ceskoskalickevodarny.cz

ID datové schránky – r4ixjjq


Společnost Českoskalické vodárny, s.r.o. přijímá digitální dokumenty  *prostřednictvím veřejné sítě Internet v těchto formátech:

PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A – ISO 19005, PNG – ISO/IEC 15948, TIF/TIFF – revize 6 nekomprimovaný, JPEG/JFIF – ISO/IEC 10918, MPEG – 2 ISO/IEC 13818, MPEG – 1 ISO/IEC 11172, GIF, MP2,MP3, WAV, doc a txt

*prostřednictvím informačního systému datových schránek: PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A – ISO 19005, PNG – ISO/IEC 15948, TIF/TIFF – revize 6 nekomprimovaný, JPEG/JFIF – ISO/IEC 10918, MPEG – 2 ISO/IEC 13818, MPEG – 1 ISO/IEC 11172, GIF, MP2,MP3 a WAV

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD a paměťové médiu USB disk. CD a DVD musí být ve formátu ISO 9660 a USB disk musí mít systém souborů FAT32 nebo NTFS. Na jednom nosiči dat může být pouze jedno podání a jeho přílohy

způsob nakládání z datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému – takovéto datové zprávy se nezpracovávají

důsledky vad dokumentů dle § 4 odst. 2 a 3. vyhlášky

Dokumenty jsou přijímány v analogové podobě:

  1. poštou
  2. osobně

a v digitální podobě:

  1. e-mailem
  2. datovou schránkou
  3. na přenosném nosiči dat