+420 491 452 360
podatelna@ceskoskalickevodarny.cz

POHOTOVOST +420 723 538 011

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.) volejte, prosím +420 491 452 360 nebo POHOTOVOST +420 723 538 011, která je v provozu nepřetržitě 24 hodin.


Pohotovost čištění kanalizace: +420 731 653 147


Další důležité kontakty:

Telefon: +420 734 441 636 (Ing. Rýdl) dotazy technického rázu (opravy, přerušení a omezení dodávky vody, kvalita vody apod.)
Telefon: +420 491 452 360 (Hejnyšová, Faltová) pro otázky ekonomického charakteru (fakturace, smlouvy, podatelna)
E-mail: podatelna@ceskoskalickevodarny.cz


Přerušení dodávky vody

V současné době není žádné přerušení dodávky pitné vody z důvodu plánovaných oprav ani havárií.