+420 491 452 360
podatelna@ceskoskalickevodarny.cz

POHOTOVOST +420 723 538 011

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.) volejte, prosím +420 491 452 360 nebo POHOTOVOST +420 723 538 011, která je v provozu nepřetržitě 24 hodin.


Přerušení dodávky vody

V současné době není žádné přerušení dodávky pitné vody z důvodu plánovaných oprav ani havárií.