Společnost Českoskalické vodárny, s.r.o. vznikla v roce 2005 a je stoprocentně vlastněna Městem Česká Skalice, jako jediným podílníkem. Provozuje vodárenskou infrastrukturu, která je výhradně v majetku Města Česká Skalice, v rámci „provozního modelu“ spolupráce. V tomto modelu provozovatel zajišťuje veškerou činnost související s provozem vodárenské infrastruktury, do níž patří vodovody, kanalizace a čistírna odpadních vod.

Hlavní činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a drobná stavební činnost.

 

Seznam provozovaných lokalit:

Vodovody a kanalizace

  • Město Česká Skalice
  • místní části Spyta a Zájezd
  • místní část Zlíč
  • Obec Velký Třebešov

 

TLAKOVÁ PÁSMA VODÁRENSKÉ SOUSTAVY – ČESKÁ SKALICE

 

 

Vodovody na základě smlouvy

  • Obec Říkov
  • Obec Nahořany a místní část Městec u Nahořan