Dešťovka

S účinností od 1.4.2014 se nově vypočítává množství srážkových vod odvedených do kanalizace s povinným použitím tzv. srážkového normálu. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30ti letí.

V současné době se řídíme vypočítaným srážkovým normálem z let 1961 až 1990. Tato hodnota platí do konce roku 2020.

V roce 2021 bude přepočítána z období let 1991 – 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace.  Bližší informace můžete získat na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz.