Pracovníci Českoskalických vodáren provádí ve dnech 7. a 8. prosince 2017 pravidelné odkalování vodovodní sítě.

Z toho důvodu může dojít k poklesu tlaku vody a případně k mírnému zakalení.