Česká Skalice MŠ

Nově zrekonstruovaná budova Říkovské studny slouží i jako školící středisko. Ve čtvrtek 18.6.2020 přivítala děti ze sousední Mateřské školy J.A. Komenského, Česká Skalice. Malé posluchače upoutal svým vyprávěním vedoucí technik Českoskalických vodáren Ing. Rýdl, v rámci projektového dne a projektu s názvem „Česká Skalice MŠ 63“.


Děti se svými pedagogy shlédly pohádku o koloběhu vody a následně jim byl přímo v provozu vysvětlen postup, jak se ze surové vody vyrábí voda pitná, její čerpání a úprava. Se zaujetím sledovaly i předvedené „barevné pokusy“, které se používají při jednotlivých stupních výroby pitné vody. Společně jsme strávili příjemné dopoledne.

Voda =(je)= život 🙂