Nastavte si spotřebu pro info o jejím překročení

Cesta k nastavení limitu spotřeby

Zda je Váš vodoměr dálkově odečítán, zjistíte dotazem na vodárnách.

https://www.ceskoskalickevodarny.cz/

Zákaznický portál

https://info.csvak.cz/VodaPortal/login?ReturnUrl=%2FVodaPortal

Přihlášení

Odběratel musí požádat o zaslání přihlašovacího jména a hesla, pokud mu ještě nebylo zasláno.

Informace o spotřebě

Měsíční graf po dnech

Červený sloupec označuje dny, kdy byla na vodoměru zaznamenaná vysoká spotřeba/prasklina/únik vody/limit vysoké spotřeby, pokud je nastaven

Nastavení hladiny překročení odběru

Odečty

Odběrná místa

https://info.csvak.cz/VodaPortal/Places

Dálkové odečty úplně vpravo

Nastavení kliknout

Nastavení automatického hlášení

Vysoká spotřeba/prasklina/únik vody – přednastaveno automaticky. Pokud odběratel nemá zájem o zasílání informací, odkliknutím může zasílání zruši.

Nastavit e-mail

Nutno pouze pokud se e-mail pro zasílání zpráv bude lišit od e-mailu, který je nastaven u Plátce / Nastavení zasílací adresy

Nastavit požadovanou hranici po jejímž překročení to bude zasílat hlášení

Hranici nastavit přiměřeně výš, než je průměrná denní spotřeba na vodoměr