ODEČTY VODOMĚRŮ

Vážení odběratelé, jelikož je čas čtvrtletních odečtů vodoměrů a vzhledem k aktuální situaci jsme dospěli k rozhodnutí, že v tomto období nebudou naši zaměstnanci provádět fyzické odečty vodoměrů. Pokud máte osazen vodoměr elektronický, bude Vám odečet proveden běžným způsobem.

Odběratelé, kteří mají ještě klasický (mechanický) vodoměr, mohou nahlásit jeho stav e‑mailem na fakturace@csvak.cz nebo přes naše webové stránky www.csvak.cz v sekci odečet vodoměru https://www.ceskoskalickevodarny.cz/samoodecet-vodomeru/. V e-mailu vždy uvádějte jméno, přesnou adresu odběrného místa a stav vodoměru.

Prosíme nahlášení stavu přes telefon 491 452 360 používejte jen v nejnutnějších případech, tj. pokud nemáte přístup k internetu a jen v dopoledních hodinách ve dnech pondělí–čtvrtek.

Žádáme o nahlášení stavu vodoměru nejpozději do úterý 07.04.2020, jinak bude vyúčtování provedeno průměrem z předchozích období.

Vyúčtování průměrem z předchozích období může být provedeno výjimečně i u elektronických vodoměrů, pokud se nám dálkový odečet nepodaří.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví a pevné nervy v této složité situaci

Českoskalické vodárny, s.r.o.