V současné době není žádné přerušení dodávky pitné vody z důvodu plánovaných oprav ani havárií.