„chrání váš majetek a šetří vaše finance“

  • Byli jste někdy vytopeni vodou?
  • Platíte vysoké účty za vodu a nevíte proč?
  • Platíte za úniky vody, o kterých ani nevíte?
  • Máte pod kontrolou rozvod vody v zemi, ve zdi?
  • Víte, co dokáže protékající toaleta nebo baterie?
  • Praskla vám někdy hadička od toalety, baterie, pračky, …?
  • Přetekla vám někdy vana, nedovřeli jste baterii vy, vaše děti?
  • Chcete mít klid, spotřebu a pohyb vody online pod kontrolou?

eVodník® je elektronická automatická nonstop ochrana nemovitostí proti vytopení vodou z vodovodních rozvodů a

nechtěným únikům vody z veškerých zařízení na vodovodní rozvod připojených. Prostřednictvím internetové sítě navíc

detailně a online informuje uživatele o spotřebě vody a její ceně.

eVodník® ke komunikaci využívá bezdrátové WiFi internetové připojení, prostřednictvím internetové sítě lze zařízení

snadno nastavit, ovládat a sledovat z jakéhokoliv místa na světě oprávněnými uživateli, kteří jsou pro příslušné zařízení

zavedeni do systému vzdálené správy.

eVodník® uživatele online informuje, jaké množství vody v daném čase vodovodním rozvodem proteklo a ukáže, kolik

taková spotřeba stojí minutově, hodinově, denně, měsíčně. Uživatel eVodníka® má okamžitý a stálý přehled o cenách

za spotřebovanou vodu v čase a není následně „zaskočen“ částkou při ročním vyúčtování. Data o spotřebách, cenách,

nastaveních aj. lze jednoduše ze systému vzdálené správy exportovat do PDF, XML a CSV souborů a dále je zpracovávat

ve vlastních databázích.

Již samotné sledování vlastní spotřeby vody v čase poskytuje uživateli eVodníka® mocný nástroj k přijmutí správných

úsporných opatření a případné změně návyků vzniklých z neznalosti spotřeby vody v čase.

Uživatel eVodníka® neplatí za „spotřebovanou“ vodu v kanalizaci z protékajících toalet, kapajících kohoutků,

pojišťovacích ventilů „chytře“ svedených do odpadů a úniků vody, o kterých ani neví. Vodovodní rozvody jsou vedeny v

zemi, ve zdech, v podlahách a i zde dochází k únikům vody, které se mnohdy viditelně neprojeví a uživatel nemovitosti

tyto „spotřeby“ platí jako běžnou spotřebu vody. Systém vzdálené správy tyto „spotřeby“ zobrazí a eVodník® jim

automaticky uzavřením přívodu vody do objektu zamezí.

Teprve s nasazením eVodníka® uživatel zjistí v jakém stavu celý vodovodní rozvod je a jak daný subjekt s vodou

hospodaří. Jedině takto získané přesné informace a následná správná úsporná opatření přinesou uživateli žádané

finanční úspory. O ekologickém chování a nakládání se zdrojem života na Zemi – vodou – není v civilizované společnosti

nutné snad ani hovořit. Je to samozřejmý závazek každého odpovědného jedince a subjektu pro budoucnost dalších

generací.

eVodník® běžně chrání bytové jednotky, rodinné domy, rekreační objekty, administrativní budovy, obchodní centra,

mateřské školy, školy, sociální a zdravotnická zařízení, výzkumné ústavy, datová centra, studia, muzea, hrady, zámky ale

i průmyslové celky.

Kolik Vodník stojí? Záleží na velikosti objektu… od cca 19 000Kč

Schéma připojení systému eVodník® naleznete na přioženém obrázku.

Pro další informace volejte 777 347 117 Martina Pavlasová