• Čištění kanalizačního potrubí do průměru 300 mm tlakovou vodou
  • Vytyčování podzemních sítí a lokalizace poruch na vodovodním potrubí
  • Zemní práce
  • Drobná stavební činnost
  • Nákladní doprava do 5 t