Rozbory vody

Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:

Datum 8.1.2018 15.1.2018 9.10.2017 6.11.2017
Parametr Česká Skalice Velký Třebešov Říkov Nahořany Jednotka Limit Typ limitu
chlor volný 0,05 0,07 0,02 <0,04* mg/l 0,3 MH
pH 7,54 8,08 7.6 7,6   6,5 až 9,5 MH
teplota 10,1 12,7 11,5 12,9 °C 8 až 12 DH
konduktivita 89,7 82,1 94,8 33,7 mS/m 125 MH
CHSKMn 0,99 1,02 <0.5 0,58 mg/l 3 MH
tvrdost (Ca+Mg) 3,73  #  # # mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 110  #  # # mg/l 40 až 80 DH
hořčík 23,9  # # # mg/l 20 až 30 DH
dusičnany 3,2 1,4 3.9 12,7  mg/l  50 NMH
železo <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l 0,2 MH
počty kolonií při 22°C 10 4 14 8 KTJ/ml ** MH
počty kolonií při 36°C 2 1 1 2 KTJ/ml ** MH

*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým

**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml

**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

#) Daný parametr není součástí rozboru.

 

Úpravna vody (8.1.2018)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,18 mg/l 0,3 MH
pH 7,68   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 4,27 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 126 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 27,5 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 74,8 mg/l 100 MH
sírany 103 mg/l 250 MH
dusičnany <1 mg/l 50 NMH
železo <0,05 mg/l 0,2 MH

Pivovarská studna (5.9.2017)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,13 mg/l 0,3 MH
pH 8,08   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 2,03 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 63,7 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 10,7 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 25 mg/l 100 MH
sírany 49,8 mg/l 250 MH
dusičnany 14 mg/l 50 NMH
železo <0.05 mg/l 0,2 MH