Rozbory vody

Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:

Datum 8.1.2018 12.3.2018 9.10.2017 5.2.2018
Parametr Česká Skalice Velký Třebešov Říkov Nahořany Jednotka Limit Typ limitu
chlor volný 0,05 0,02 0,02 0,13 mg/l 0,3 MH
pH 7,54 7,77 7.6 7,5   6,5 až 9,5 MH
teplota 10,1 5,7 11,5 6,7 °C 8 až 12 DH
konduktivita 89,7 89,6 94,8 33,9 mS/m 125 MH
CHSKMn 0,99 <0.5 <0.5 <0.5 mg/l 3 MH
tvrdost (Ca+Mg) 3,73 3,99  # # mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 110 119  # # mg/l 40 až 80 DH
hořčík 23,9 24,8 # # mg/l 20 až 30 DH
dusičnany 3,2 2 3.9 11,5  mg/l  50 NMH
železo <0,05 <0,05 <0,05 0,078 mg/l 0,2 MH
počty kolonií při 22°C 10 4 14 0 KTJ/ml ** MH
počty kolonií při 36°C 2 1 1 0 KTJ/ml ** MH

*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým

**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml

**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml

#) Daný parametr není součástí rozboru.

 

Úpravna vody (6.3.2018)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,18 mg/l 0,3 MH
pH 7,75   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 3,64 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 108 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 22,9 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 65,3 mg/l 100 MH
sírany 112 mg/l 250 MH
dusičnany 1,2 mg/l 50 NMH
železo <0,05 mg/l 0,2 MH

Pivovarská studna (6.3.2018)

Parametr Hodnoty Jednotky Norma Typ limitu
chlor volný 0,13 mg/l 0,3 MH
pH 7,36   6,5 až 9,5 MH
tvrdost 2,22 mmol/l 2,5 až 3,5 DH
vápník 71,5 mg/l 40 až 80 DH
hořčík 10,7 mg/l 20 až 30 DH
chloridy 24,6 mg/l 100 MH
sírany 65 mg/l 250 MH
dusičnany 22,9 mg/l 50 NMH
železo <0.05 mg/l 0,2 MH